Huis verkopen via biddit of via een vastgoedmakelaar, wat zijn de verschillen?

Huis verkopen met notaris, Biddit of via een vastgoedkantoor

 

Hoe verkoop ik mijn woning best? Het is wellicht de meest voorkomende vraag van iedere verkoper. Er zijn namelijk ook heel wat verschillende pistes mogelijk om uw woning anno 2021 te koop aan te bieden. Lees hier de voornaamste pro's en contra's tussen biddit en een traditionele verkoop.

 

Stippel eerst je verwachtingspatroon uit.

Ben je van plan om uw woning te verkopen, dan stippel je best eerst een verwachtingspatroon uit.

Dat kan bestaan uit diverse prioriteiten. Eén van de voornaamste vragen is of je de beste prijs wil behalen van uw woning, of je liefst alles zo snel mogelijk achter de rug wil hebben.

Heb je een andere woning aangekocht en dient uw woning verkocht te worden binnen een bepaalde periode of wil je eerst uw woning verkocht krijgen om met zekerheid van budgettering een nieuwe eigendom aan te kopen. Bij verkopen waar een pandwissel van toepassing is kunnen we u alvast een heel eind vooruit helpen met de termijnen van bewoning en het synchroniseren van beide transacties. Maak u dus niet onnodig veel zorgen hieromtrent.

Op basis van dit verwachtingspatroon kun je bijgevolg de juiste keuze maken tussen de diverse verkoopmogelijkheden van uw huis of appartement.

 

Uw woning verkopen via een notaris 

Het is ongetwijfeld de eerste reflex van vele verkopers om hun woning te koop aan te bieden via een notaris. Uw notaris is een vertrouwenspersoon en heeft veelal uw aankoop destijds goed afgehandeld. Als er een beroepsgroep is in de maatschappij die nog steeds veel respect geniet, dan is het die van de notaris. Het notariaat dient hun goede naam hoog te houden en bemiddelen reeds eeuwen tussen partijen. 

Bovendien is het noodzakelijk om uw notaris te betrekken bij de verkoop van uw onroerend goed, hij dient uiteindelijk de verkooptransactie op zich te nemen en de authentieke verkoopakte te verlijden.

Al dienen we wel te benadrukken dat een notaris geen commerciële rol op zich neemt en nooit zal onderhandelen in uw naam om uw verkoopopbrengst te maximaliseren. Notarissen dienen een objectief standpunt in te nemen en zorgen louter voor een juridisch evenwicht tusssen beide partijen.

Verkopen via een notaris is dus perfect mogelijk, maar zal niet meteen tot gevolg hebben dat u de beste prijs kan bekomen.

 

Uw woning verkopen via Biddit (een digitale openbare verkoop)

Sinds 1 september 2019 rekent Biddit zich tot één van de mogelijkheden om uw onroerend goed te verkopen. Biddit is een online verkoopplatform van de Belgische notarissen, het is het digitale antwoord op de traditionele openbare verkoop zoals we die zeer lang gekend hebben. Via Biddit kopen kopers vanuit hun luie zetel een eigendom aan. Uw huis, appartement of grond wordt eerst gedurende een periode van 6 weken gepromoot op Biddit.be. Tijdens deze periode laat u verschillende kandidaat-kopers binnen in uw woning, waarna zij op de vooropgestelde datum een bod kunnen uitbrengen via het online biedplatform (Biddit).

Het hoogste bod wordt u aangeboden, waarna u kan beslissen of u er al dan niet op ingaat. Indien u het hoogste bod aanvaardt, dan dient de koper binnen een termijn van 5 dagen alle aankoopkosten te voldoen aan uw notaris. De koper kan hierbij geen gebruik maken van een opschortende voorwaarde tot het verkrijgen van een krediet. Uw koper dient dus heel zeker te zijn van zijn stuk om een rouwkoop te vermijden. Hij moet vervolgens ook binnen een periode van slechts 6 weken ervoor zorgen dat de akte verleden kan worden.  Met andere woorden heeft de koper maar een beperkte periode van 4 weken om diens woonkrediet helemaal rond te krijgen en de getekende kredietbrieven aan het notariaat te bezorgen.

Het notariaat stelt dat er gemiddeld 3 op 4 eigendommen die via Biddit aangeboden werden ook effectief verkocht zijn en 40% van de kopers jonger zijn dan 35 jaar. 

Wordt uw gewenste verkoopprijs niet behaald, dan kan u er steeds voor kiezen om uw woning niet langer via Biddit aan te bieden. 

Ongeacht of de verkoop plaatsvindt via Biddit dient u de door de notaris gemaakte kosten, alsook de publicitaire kosten en die van het Biddit platform te vergoeden. Deze prijzen worden niet openbaar gecommuniceerd en dient u te bespreken bij het desgewenste notariaat.

Deze kosten zijn steeds ten laste van de verkopende partij.

 

De meest voorkomende voordelen van Biddit zijn:

 • U wordt niet beperkt door een vraagprijs indien uw woning goed in de markt ligt;
 • U schrikt geen kandidaten af met een hoge vraagprijs;
 • De verkoop verloopt relatief snel (+- 3 maanden);
 • Uw verkoopdossier werd vooraf reeds volledig samengesteld;
 • De online biedingen zijn bindend;
 • De bijkomende Biddit-kosten zijn alsnog iets lager dan die van een vastgoedmakelaar;
 • Zeer aantrekkelijke woningen behalen vaak goede resultaten;

 

Maar voor iedere drie succesvol verkochte woningen is er immers ook één die niet verkocht geraakt.

 

De meest voorkomende nadelen van Biddit zijn:

 • Het digitale karakter doet vermoeden dat dit minder toegankelijk is voor de oudere doelgroep aan kopers;
 • Het systeem van opbod is niet voor iedere koper weggelegd;
 • Kopers met minder eigen middelen kunnen niet deelnemen, daar zij de aankoopkosten niet geheel zelf kunnen opbrengen;
 • Kopers die geen absolute zekerheid hebben over hun woonkrediet durven het risico niet te nemen (geen opschortende voorwaarde tot het verkrijgen van een krediet mogelijk);
 • Beroepskopers kunnen hun statuut als beroepskoper niet inroepen (verlaagde registratierechten) gezien het statuut van openbare verkoop;

 

Verkopen via een vastgoedmakelaar met een vraagprijs of vanafprijs?

 

Tot slot komen we tot één van de meest gekende manieren om uw woning vlot verkocht te krijgen aan de beste voorwaarden.

Door te kiezen voor een toegewijde vastgoedmakelaar kiest u meteen ook voor gemoedsrust. Een kwaliteitsvol immokantoor zal er immers voor zorgen dat de aangestelde vastgoedmakelaar uw dossier grondig opvolgt van bij het eerste contact tot aan het verlijden van de notariële akte.

Een vastgoedmakelaar van AC vastgoed heeft een nauwe samenwerking met iedere notaris in de streek en zorgt voornamelijk voor de commerciële aanvulling die uw notaris u niet kan bieden. Kortom een volledige ontzorging van uw verkoopdossier en we stellen alles tewerk om de hoogst mogelijke prijs uit uw eigendom te halen. 

Hoe we dit doen leest u hier, maar wij kunnen u alvast meegeven dat de professionele rondleidingen doorheen uw woning onontbeerlijk zijn om er de beste verkoopvoorwaarden van te bekomen.

Bovendien bieden wij u de keuze uit beide verhalen, een traditionele vraagprijs die gelijk of zelfs iets hoger wordt ingesteld dan de waarde van uw woning of voor een vanafprijs.

Via ons vastgoedplatform "Immoscoop" beschikken wij eveneens over de mogelijkheid om uw woning aan te bieden met een vanafprijs, na een vooropgestelde termijn kunnen de kandidaat kopers die uw woning bezocht hebben online een bod uitbrengen via "ibid". De hoogste bieder wordt aansluitend gecontacteerd en gevraagd om het schriftelijk bod tot aankoop getekend over te maken, waarna u dit kan aavaarden. Het bod wordt dus pas definitief van zodra dit document door u tegengetekend wordt. Dit wijkt niet af van het normale verkoopstatuut, daar biddit wel meteen bindend is voor de koper en valt onder het statuut van een openbare verkoop. Het biedt alvast een mooi alternatief indien u fan bent van een verkoop per opbod én in combinatie met de volledige ontzorging en begeleiding doorheen het hele verkoopproces van uw huis, appartement, bouwgrond of handelspand.

 

De meest voorkomende voordelen van een vastgoedmakelaar zijn:

 • U geniet van professioneel begeleide rondleidingen die de verkoopprijs en de transactiesnelheid gunstig beïnvloeden;
 • U bereikt een grotere groep kopers omdat wij toegankelijk zijn voor iedere bevolkingsgroep, jong of oud, al dan niet digitaal onderlegd;
 • Dankzij onze grote database aan kopers met een zoekprofiel kunnen wij op 1 dag iedere kandidaat voor uw woning proactief contacteren, wij dienen dus geen afwachtende houding aan te nemen tot wanneer de koper ons contacteert;
 • Alle marketingtools worden ter beschikking gesteld + opmaak van een professionele fotoreportage van uw pand;
 • Kandidaat-kopers met minder eigen middelen komen eveneens in aanmerking (bvb. via sociaal woonkrediet of kopers die niet over meer dan 10% eigen inbreng beschikken);
 • Kopers kunnen desgewenst een opschortende voorwaarde voor een woonkrediet laten opnemen, waardoor je geen kopers uitsluit die het risico niet durven nemen, bovendien loop je minder kans op een rouwkoop;
 • Wij kennen voorafgaand aan ieder bezoek het ultieme aankoopbudget van ieder kandidaat-koper, via diens zoekprofiel;
 • Kopers hebben iets meer tijd om te onderhandelen met diverse banken over hun kredietvoorwaarden (= grotere koopkracht);
 • Beroepskopers komen in aanmerking om te kopen onder hun beroepsstatuut;
 • Het verkoopdossier wordt zorgvuldig samengesteld en is compleet, op die manier zijn er geen wachttijden voor het opmaken van een compromis;
 • Wij kunnen ernstige kandidaat-kopers meteen van een waardebepaling voorzien indien ze afhankelijk zijn van de verkoop van hun huidige woning, zo komen ze sneller tot een besluit;
 • Bij een dubbele verkooptransactie - van uw woning en desgevallend die van de koper- zorgen wij voor een perfecte synchronisatie van beide verkoopdossiers;
 • En niet allerminst krijgt u de "no cure no pay" garantie, vervullen wij onze opdracht niet, dan wordt er GEEN ereloon aangerekend;

 

De meest voorkomende nadelen van een vastgoedmakelaar zijn:

 • Het cliché wil dat vastgoedmakelaars niet altijd de beste naam opgespeld krijgen - dit door enkelingen uiteraard - kies daarom niet alleen op basis van het laagste ereloon;
 • Indien de verkoop plaatsvindt dient u een ereloon te betalen, al wordt dit vaak ingecalculeerd in de verwachte opbrengst van uw eigendom;
 • Het ereloon is hoger dan de kostprijs van Biddit, de dienstverlening reikt echter ook verder en het ereloon is enkel van toepassing indien uw eigendom verkocht wordt;

 

Lees ook: Hoe mijn woning verkopen? Zelf of met een makelaar...

Vraag vandaag nog een gratis schatting aan van uw eigendom!

 

Gratis schatting