PFAS-verontreiniging bij aankoop of verkoop van een woning

Huis verkopen: PFAS verontreiniging

 

Wat zijn de gevolgen van PFAS - verontreiniging bij het kopen of verkopen van een woning.

 

Het PFAS - actieplan met aanpassing van het bodemattest.

De Vlaamse regering keurde op 14 juli een PFAS-actieplan goed, dat de bevolking bewuster moet maken rond de risico's van PFAS-verontreiniging. Hierdoor zal er onder meer een aanpassing van het bodemattest aankomen. Indien er sprake is van PFAS-verontreiniging, dan zal dat vermeld moeten worden in het bodemattest, zodat geïnteresseerde kandidaat-kopers goed op de hoogte zijn. 

Vandaag is dat alleen in Zwijndrecht het geval. Enkele gronden in Zwijndrecht zijn opgenomen in het grondeninformatieregister van OVAM. Als blijkt dat er gronden verontreinigd zijn, dan zullen zij mee opgenomen worden in dat register en wordt de informatie vermeld op het bodemattest. De eventuele saneringsplicht ligt bij de veroorzaker, dus bij 3M.

 

No-regretmaatregelen

 

Dat is belangrijk omdat in een aantal gebieden nu reeds zogenaamde ‘no regret-maatregelen’ gelden. Die zijn afgekondigd door het Agentschap Zorg en Gezondheid op basis van gegevens zoals die tot nu bekend zijn, en in het besef dat heel wat kennis nog niet of onvolledig aanwezig is.

De no-regretmaatregelen geven aanbevelingen aan de bevolking: over hoe blootstelling te beperken en opstapeling van PFAS te vermijden. De maatregelen houden rekening met de ernst van de verontreiniging en het lokale risico op blootstelling.

Momenteel gelden er maatregelen voor 3 soorten zones:

  • productiesites met een grote impact in de ruime omgeving, zoals 3M in Zwijndrecht
  • industrie waar PFAS-houdend afvalwater geloosd wordt of werd
  • terreinen die werden gebruikt door de brandweer (PFAS komt vaak voor in blusschuim)

No-regretmaatregelen hebben meestal betrekking op voeding. Zo is er de aanbeveling om zelf geteelde groenten met mate te consumeren en een goede mix aan te houden met fruit en groenten die werden aangekocht. In een straal van 5 km rond 3M in Zwijndrecht wordt afgeraden om eieren van eigen kippen te eten. Daarnaast kunnen er per gemeente nog no regret-maatregelen zijn. De lijst daarvan (en de straten waarvoor ze gelden) kan je terugvinden via deze link.

Daarnaast is het voor erkende bodemsaneringsdeskundigen mogelijk om voorzorgsmaatregelen of veiligheidsmaatregelen te treffen. Dat moeten ze doen als uit het bodemonderzoek blijkt dat zich een groot of acuut risico voordoet. In de huidige PFAS-dossiers is van die mogelijkheid nog niet gebruikgemaakt.

Voor de bescherming van werknemers in zones met PFAS-verontreiniging is de werkgever verplicht om op basis van een risicoanalyse eventuele preventiemaatregelen te nemen. Daarbij moet in de eerste plaats advies ingewonnen worden van de bevoegde preventiediensten. Ook de preventieadviseur en de bedrijfsarts moeten daarbij betrokken worden.

 

Hulp nodig? Contacteer ons vrijblijvend.

 

 

Beschikbaar kaartmateriaal

 

In juni 2021 startte de OVAM met een inventarisatie van mogelijk risicolocaties voor bodemverontreiniging met PFAS: bekende bodemdossiers werden opnieuw geëvalueerd. En een nieuwe inventarisatie startte, in samenwerking met het Departement Omgeving, de lokale besturen en het Netwerk Brandweer.

De uiteindelijke lijst telt meer dan 4000 locaties met een mogelijk risico. De volledige lijst van deze 4.000 locaties is niet publiek beschikbaar. Er is immers nog onvoldoende geweten over de reële gezondheidsrisico’s.

OVAM beoordeelt nu op basis van informatie van de gemeenten welke van die locaties inderdaad een risico kunnen vormen en bepaalt samen met experts waar verder onderzoek nodig is. Risicoplaatsen waar geblust of geoefend is met fluorhoudend schuim krijgen daarbij de hoogste prioriteit. Ook risicoplaatsen bij woonzones en drinkwaterwingebied krijgen voorrang.

 

PFAS - kaart.

 

Ondertussen publiceert de overheid wel een zogenaamde ‘PFAS-kaart’. Op die kaart is een gebiedsaanduiding terug te vinden die een zone op 4 manieren inkleurt:

  • Rode zones: onderzochte locaties waar no regret-maatregelen gelden
  • Gele zones: locatie waar no regret-maatregelen uit voorzorg gelden in afwachting van een onderzoek
  • Groene zones: niet-verontreinigde locaties waar de no regret-maatregelen zijn afgeschaft
  • Niet ingekleurd: tot nader order geen no-regretmaatregelen

Bij die laatste gebiedsaanduiding past de grootste voorzichtigheid. Het feit dat een straat of wijk niet ingekleurd is, betekent niet dat die gelijk kan worden gesteld aan ‘PFAS-veilig’. Het enige wat we weten, is dat er voorlopig geen sprake is (geweest) van no-regretmaatregelen. De inventarisatie van zones met PFAS-risico in nog volop lopende en zal een resem bodemonderzoeken vergen.

Naarmate die uitgevoerd worden, verwachten we geleidelijke inkanteling van deze info in het grondeninformatieregister van OVAM, waaruit de vermelding op het bodemattest kan voortvloeien.

Bron: CIB Vlaanderen

 

Kies je liever voor een volledige ontzorging met professionele bijstand?

 

Dan kan je steeds contact opnemen met één van onze vastgoedmakelaars om de verschillende samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.

Naast deze wettelijke verplichtingen gaan wij nog enkele stappen verder en voorzien we ook in professionele vastgoedfotografie, een goed zichtbaar reclamepaneel, wervende teksten, op maat gemaakte marketingcampagnes inclusief social media boosters, begeleide huisbezoeken en kijkdagen, doorgedreven opvolging van kandidaat-kopers, het opmaken van een onderhandse verkoopovereenkomst, beperkte overlijdensdekking voor kopers door ongeval, overdracht van nutsvoorzieningen en persoonlijke opvolging tot na het verlijden van de akte.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

 

Lees ook: Hoe mijn woning verkopen? Zelf of met een makelaar...

Vraag vandaag nog een gratis schatting aan van uw eigendom!

 

Gratis schatting