Verlaagd BTW tarief 6% voor nieuwbouw, na afbraak

Verlenging verlaagd BTW-tarief 6% bij nieuwbouw na afbraak

 

Afgelopen donderdag werd het koninklijk besluit van 27 maart 2022 gepubliceerd dat het verlaagde btw-tarief van 6% bij sloop en heropbouw / nieuwbouw van een woning in gans België verlengt tot 31 december 2023.;

 

Verlenging Verlaagd BTW-tarief bij sloop en heropbouw of nieuwbouw wordt verlengd tot eind 2023

 

Behoudens de aanzienlijke prijsstijgingen van grondstoffen die we de afgelopen weken ondervonden is er ook positief nieuws voor jouw woonbudget. 

 

Verlenging verlaagd BTW-tarief bij afbraak en heropbouw

Afgelopen donderdag werd het koninklijk besluit van 27 maart 2022 gepubliceerd dat het verlaagde btw-tarief van 6% bij sloop en heropbouw van een woning in gans België verlengt tot 31 december 2023. De maatregel was initieel voorzien voor een periode van twee jaar, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022, maar de regering verlengt de termijn nu met een jaar om eigenaars versneld aan te zetten om hun woning energetisch te transformeren of voor nieuwbouw te kiezen in plaats van een bestaand huis of appartement.

 

Toeppassingsvoorwaarden verlaagd BTW-tarief

Deze verlenging wijzigt de voorwaarden en toepassingsvoorwaarden van de oorspronkelijke maatregel niet. Zowel natuurlijke personen als bouwpromotoren (ondertekening door de verkrijger-natuurlijke persoon is vereist) kunnen van de maatregel genieten wanneer ze aan de voorwaarden voldoen. Zo moet het om een woning gaan die na de sloop en heropbouw dienst doet als enige eigen woning van de bouwheer en mag de woning na de werkzaamheden een bewoonbare oppervlakte hebben die niet groter is dan 200 m2. Deze twee voorwaarden moeten gedurende minstens vijf jaar vervuld blijven.

 

Aanvraagprocedure 6% BTW-tarief bij  nieuwbouw na afbraak

Ook aan de aanvraagprocedure wijzigt er niets. Wie na 1 juli 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient zal op slechts 25 % van het totale bedrag van de in de omgevingsvergunning vermelde werken van een verlaagd btw-tarief kunnen genieten.

 

6% BTW-tarief uitgebreid naar zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers?

Voorts werd in hetzelfde besluit voorzien om de btw voor warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen in de periode van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 naar 6 procent te verlagen voor woningen jonger dan 10 jaar, waaronder eveneens nieuwbouwwoningen. De verlaging naar 6% btw geldt evenwel niet bij een aankoop van een nieuwe woning op plan.

 

Heb je bijkomende vragen hierover, aarzel niet om ons te contacteren!

 

Bron: BIV.

 

Lees ook: Mijn woning zelf verkopen of met een vastgoedmakelaar?

Vraag vandaag nog een gratis schatting aan van uw eigendom!

 

Gratis schatting