Wanneer moet het EPC beschikbaar zijn in tijden van Corona?

EPC - energie prestatie certificaat tijdens corona

 

Het tijdstip waarop het EPC (energie prestatie certificaat) beschikbaar moet zijn is door de recente Covid-19 maatregelen aangepast.

Lees hier wanneer het EPC uiterlijk beschikbaar moet zijn bij verkoop of vrehuur van uw eigendom.

 

Wanneer moet het EPC beschikbaar zijn in tijden van Corona?

Eigenaars die een woning willen verkopen of verhuren tijdens de corona periode zullen uitstel krijgen voor de opmaak of de uiteindelijke aanwezigheid van het EPC.

 

EPC bij verkoop van uw woning 

  • Vanaf 20 maart 2020 tot en met 17 januari 2021 zal het EPC slechts aanwezig moeten zijn op het moment dat de notariële akte verleden wordt.
  • Tijdens de periode waarbinnen de coronamaatregelen van toepassing blijven is het bijgevolg toegelaten om publiciteit te voeren zonder weergave van het kengetal van het EPC of het energielabel dat ermee samen gaat. Het certificaatnummer zal eveneens niet noodzakelijk zijn bij het voeren van publiciteit.
  • Let wel, indien er geen energie prestatie certificaat aanwezig is tijdens het verlijden van de notariële akte, dan zal de notaris dit moeten melden aan het Vlaams Energie Agentschap (VEA). In dat geval zal u uitgenodigd worden op een hoorzitting en is de kans op een boete quasi onvermijdleijk. 

 

EPC bij verhuur van uw woning 

  • Vanaf 20 maart 2020 tot en met 17 oktober 2020 zal het EPC slechts aanwezig moeten zijn op het moment dat de huurovereenkomst ondertekend wordt. 
  • Tijdens de periode waarbinnen de coronamaatregelen van toepassing blijven is het bijgevolg toegelaten om publiciteit te voeren zonder weergave van het kengetal van het EPC of het energielabel dat ermee samen gaat. Het certificaatnummer zal eveneens niet noodzakelijk zijn bij het voeren van publiciteit.

 

Plaatsbezoeken omtrent de opmaak van het EPC

Om een EPC op te maken is een plaatsbezoek aan uw huis of appartement noodzakelijk. Het is dus niet mogelijk om een energie prestatie certificaat op te maken vanop afstand. Vanaf 11 mei 2020 is het echter wel toegestaan om opnieuw plaatsbezoeken in te plannen voor het opmaken van een EPC, uiteraard mits inachtname van de geldende voorzorgsmaatregelen hieromtrent.

Tijdens de periode van de coronamaatregelen zullen er geen controles op de aanwezigheid en publicatieverplichting omtrent het EPC worden uitgevoerd door het VEA (Vlaams Energie Agentschap). 

Het is evenwel niet zo dat de verplichting om over een EPC te beschikken volledig vervalt. Enkel het moment waarop het beschikbaar moet zijn verschuift naar een later tijdstip, zoals omschreven onder de voorgaande punten. De koper of huurder heeft dus wel nog steeds recht op het EPC, maar dan uiterlijk bij de ondertekening van de huurovereenkomst of de authentieke akte.

EPC verplichting verschuift in de tijd - energiesparen

Vraag vandaag nog een gratis schatting aan van uw eigendom!

 

Gratis schatting