Kan ik een huis of appartement gaan bezichtigen in tijden van Corona?

woning bezoek tijdens corona

Op 16 maart 2020 traden de Corona (Covid-19) maatrelegen in werking die ervoor zorgden dat plaatsbezoeken niet meer konden doorgaan, meerzelfs onze vastgoedmakelaars mochten enkel nog ten kantore en achter gesloten deuren verder werken. Aangezien wij geen achterstand hadden in onze dossier was ons kantoor in de praktijk dus gesloten.

Enkele dagen geleden vernamen we dat onze activiteiten opnieuw kunnen opstarten vanaf 11 mei 2020. Hoe die bezoeken verlopen lees je hier.

Welke maatregelen gelden er bij een huisbezoek met een vastgoedmakelaar in tijden van Corona (Covid-19)?

Uiteraard gelden er ook voor onze sector verscherpte maatregelen om de veiligheid en gezondheid van iedereen te waarborgen. Bekijk daarom hier het filmje, zodat u goed voorbereidt bent op een plaatsbezoek aan de woning van uw dromen.

 • Kom stipt aan op uw afspraak.
 • Kom maximaal met 2 personen het huis of appartement bezichtigen, voor gronden kunnen er meer leden van het gezin deelnemen aan het plaatsbezoek.
 • Wacht op afstand tot wanneer uw vastgoedmakelaar het signaal geeft dat het huisbezoek van start kan gaan.
 • Volg de richtlijnen van de vastgoedmakelaar strikt op.
 • Beperk de duurtijd van uw bezichtiging aan desbetreffende eigendom.
 • Draag minstens een mondmasker, handschoenen zijn daarentegen niet verplicht.
 • Raak niets aan in de woning, ook geen deurkruk of lichtschakelaar.
 • Schud geen handen met de makelaar of de eigenaars.
 • Respecteer ten allen tijde de social distance van 1,5m.
 • Annuleer uw bezoek tijdig bij vermoeden van ziekte bij uzelf of iemand uit uw directe omgeving.
 • De vastgoedmakelaar draagt steeds een mondmasker en handschoenen.
 • De eigenaars dienen de woning te verlaten of zich minstens tot in de tuin te begeven.
 • Indien de eigenaar immobiel is dient hij zich tot één ruimte in de woning te beperken, bij voorkeur een ruime plaats.

 

Plan de bezichtiging aan uw droomwoning tijdig in!

 

U kan het plaatsbezoek beter tijdig inplannen. Door de lockdown van de voorbije weken zijn er heel wat geïntereseerde kopers verzameld in wachtlijsten. Deze kandidaat-kopers wensen zo snel mogelijk een bezoek in te plannen aan het huis of appartement dat zij op het oog hebben. Het beloven dus heel drukke tijden te worden voor ons als vastgoedkantoor. Om die reden zouden wij jullie zoveel als mogelijk willen aansporen om uw huisbezoeken tijdig aan te vragen. Op die manier kunnen wij de bezichtigingen per woning zo veel als mogelijk optimaliseren. Zo kunnen we het maximaal aantal kandidaat kopers bedienen op het wensen. Probeer ook steeds stipt aanwezig te zijn op de door u gemaakte afspraak om een woning te gaan bekijken. Wij trachten op die manier te voorkomen dat u in contact zou komen met de kopers die u vooraf gingen. We voorzien ook steeds een vaste duurtijd per woningbezoek om dit te waarborgen. Heeft u na deze eerste bezichtiging nog steeds interesse, dan plannen we gewoon een tweede bezoek in waarop we iets meer tijd vrijmaken om een grondige rondleiding te geven.

 

Welke regels gelden voor particulieren die hun woning willen verkopen in tijden van Corona?

Op dit moment zijn plaatsbezoek of rondleidingen door particulieren zelf nog steeds verboden. U kan dus enkel via een vastgoedkantoor een bezichtiging aan het huis of appartement organiseren. De desbetreffende vastgoedmakeaar zal er ook steeds voor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen tijdens de rondleiding gerespecteerd worden.

Bent u van plan om uw woning te verkopen via een immokantoor, dan kunnen we ervan uitgaan dat ook tijdens een inkoopgesprek of waardebepaling dezelfde regels gerespectreerd moeten worden. 

Video: Corona maatregelen bij een bezichtiging van een woning

Vraag vandaag nog een gratis schatting aan van uw eigendom!

 

Gratis schatting